1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Pyrokno Sverige AB

Pyrokno® er et registrert varemerke for sertifiserte/brannklassede faste- og åpningsbare vinduer i fasade, samt innvendige glasspartier. Pyrokno® er utviklet av Okno Consulting OY , Helsingfors og Pyrokno Sverige AB har eneretten til markedsføring og produksjon i Sverige, Norge og Danmark.

Sertifisering

Alle produkter i Pyrokno® er sertifiserte/skiltet for brann fra begge sider, samt branntestet med karm av furu og klassifisert i henhold til EN 1364-1 og EN 13501-2. Alle andre treslag med høyere densitet inngår i sertifiseringen.


www.pyrokno.no