BRANNBESKYTTELSE

BYGGETEKNISK FORSKRIFT

Forskriften (TEK) skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi.
Der kravene på sikre rømningsveier og forebygging av brannspredning mellom byggninger og brannceller er ivaretatt.
Utover minstekravene stilles i de fleste tilfeller høyere krav på brannsikring av byggherre,
avvik fra brannkravene kan gi større skaderisiko for personell og store konsekvenser ved driftsstopp for bedrft etter et branntilløp.
Med brannklassede og sertifiserte produkter kan man i dag bygge passive seksjoneringer av bygg så brann ikke sprer seg mellom bygg og brannceller.
Brannbeskyttelsen skiller seg fra sprinklerløsninger, den er ikke avhengig av aktivering og vedlikehold fordi brannbeskyttelsen finnes innebygd i glassveggene og vinduene.

BRANNGLASS

Vi anvender utelukkende laminert brannglass i våre konstruksjoner,
Pilkington Pyrostop i brannklasse EI og Pyrodur i brannklasse EW.
Pyrostop er et laminert flersiktsglass hvor siktene innehåller vannglass som ved brann går over til vann
og som deretter forandres til damp.
Ved brann ekspanderer skiktet og bygger en ugjennomsiktig beskyttelse,
der tempraturen på den ikke brannutsatte siden ikke overstiger vel 100 grader.
Pyrodur er også et laminert brannglass som begrenser varmestrålingen.
Brannklassen EW tillater en varmestråling på 15kW/m2, som gir en temparatur på ca 400 grader, målt på en meters avstand frå brannglasset.
Godkjent glass er også Pyrobelite og Pyrobel.
Brannglassene kan fåes i flere utførelser som mønstertrykt folie, ornamentglass, frostet, energispareglass, Activ selvrensende m.m.
Brannglasset kan også kombineres med økt innbruddssikkerhet, vandalismebeskyttelse, skuddbeskyttelse eller eksplosjonsbeskyttelse.

PERSONSIKKERHET

Pilkington Pyrostop/Pyrodur klasses med sikkerhetsglass i klasser 1B1/2B2.
Ved glassbrekasje faller ikke glassfragmenter ned, dette forhindrer personskader.

GODKJENTE KONSTRUKTIONER

Pyrokno vinduer og glasspartier branntestes som en byggningsdel, d.v.s at glasset og dens innfestning i karmkonstruksjonen og vegg
må som enhet stoppe brann og varme gasser ihht brannkravene få begge sider.
For å hinder brannspredning og personskader, bør en alltid velge branntestede og sertifiserte produkter for vinduer, glasspartier.

LYDREDUKSJON

Pilkington brannglass har som enkeltglass god lydreduksjon og passar utmerket til støydemping.
Ved ulike lydkrav kombineres brannglasset med Pilkington Optiphon som isolerrute.
Ved høye krav på lydreduksjon kan vi skreddersy løsninger i samarbeid med Pilkington.

MONTERING/LAGRING

Produktene skal monteres ihht vår monteringsanvisning og kan monteres i temperaturer mellom -40 till +50 o C.
Brannglasset er følsom for hurtige tempratursvinginger og fuktighet og bør derfor lagres i tørre og ventilerte rom.

KARM

Hele produktsortimentet er branntestet med karm av furu, hvilket innebærer at alle andre treslag med høyere densitet inngår i sertifiseringen.
Eksempel er treslag som bjørk, bøk, eik, ask, teak etc.

MAKS STØRRELSE PÅ GLASSPARTIER/VINDUER

All produksjon er kundeorderstyrt og vi har ingen lager med standardmoduler.
Vi utgår fra maks-areal som sertifiseringen angir, hvilke innebærer at kunden/arkitekten har full frihet med bredder/høydemål.
Eksempel utvendige produkter, fast glassparti maks 3,6 m2 for 1 glassfelt og 4,5 m2 for flere glassfelt.


www.pyrokno.no