OM PYROKNO

Om Pyrokno

Pyrokno Sverige AB har eneretten å markedsføre System Pyrokno® i Sverige, Norge og Danmark.
Bedriften er ansvarlig for markedsføring, salg og produksjon i ovennevnte land.
Pyrokno Sverige AB eier produktsertifikatet ihht krav om produktklassifisering gjennom europeisk standard.

System Pyrokno® er et registrert varemerke for brannklassede vinduer, samt inn- og utvendige glasspartier.
Systemet eies av Okno Consulting OY i Helsingfors, som også er ansvarlig for produktutvikling og branntestinger.


www.pyrokno.no